-

ު Ѳ, , , ²Ͳ

ϲ ˲Բֲ

Юридична клініка, як інноваційний напрям розвитку правової освіти


      Педагогічні, науково-педагогічні працівники з дисциплін правничого профілю підготовки,
педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)
педагогічні, науково-педагогічні працівники з організаційно правового забезпечення освітньої діяльності

( / )

      30 (год) / 1ЄКТС

      Програму спрямовано на поширення досвіду роботи функціонування юридичної клініки в коледжі з метою підвищення ефективності практичної підготовки майбутніх правників та її правозахисної і просвітницької діяльності

      Засвоювані компетентності:
Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, щодо організації та функціонування юридичних клінік
Здатність до планування роботи юридичної клініки, підготовки супровідних документів з планування професійно практичної підготовки майбутніх правників та ведення обліково-звітної документації